Thornton Horizon routs Northglenn 71-10

Thornton Horizon routs Northglenn 71-10